Digitalisering och industri 4.0 - delkurs 1

Digitalisering och Industri 4.0 - delkurs 1Teknikutveckling och digitalisering skapar enorma möjligheter för ditt företag att öka kundvärdet genom att effektivisera processer, höja kvaliteten, skapa nya intäkter och sänka produktionskostnaderna. Men utmaningarna är stora och Sveriges regering har därför tagit fram en strategi för nyindustrialisering. Att digitalisera verksamheten kräver ett systematiskt tillvägagångssätt, förändrat ledarskap och ett helt nytt sätt att tänka inom industrin. Utbildningsprogrammet ”Digitalisering och Industri 4.0” är upplagt i ett antal steg för att stödja företag av alla storlekar i sin utveckling. 

”Digitalisering och Industry 4.0” är ett utbildningsprogram som går på djupet, uppdelat på tre kurser:

1. Konceptuella grunder i den digitaliserade industrin
2. Avancerade koncept i den digitaliserade industrin
3. Den digitala fabriken

Onlineprov och fallstudie

Utbildningen är praktiskt orienterad. Den erbjuder konkreta koncept, tekniker, strategier och exempel på implementerade projekt. Varje delkurs avslutas med ett kort test.

Vad gör den här utbildningen unik?
 • Systematiskt grepp på Industri 4.0 ger en djupare förståelse av konceptet
 • Praktiskt orienterad
 • Anpassad för små och medelstora företag
 • Teknologiska och strategiska frågor
 • Tvärfunktionellt perspektiv
 • Branschöverskridande perspektiv

Föreläsare

Philipp Ramin, vice VD för Münchner Kreis och grundare av German Innovation Centre for Industry 4.0. Philipp är också initiativtagare till den första öppna webbplattformen för Industri 4.0 (www.i40.de).

Utvalda föreläsare från RISE, Research Institutes of Sweden.

Språk

Utbildningen ges i Sverige på en blandning av svenska och engelska.

Purpose

”Digitalisering och Industri 4.0” är en unik utbildning från Tyskland med fokus på hållbarhet, kompetens och innovationskraft. I samverkan med German Innovation Centre for Industry 4.0 arrangerar RISE ett utbildningsprogram som stödjer utveckling av en produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv, och därmed också bidrar till företagets attraktivitet som arbetsplats.

Globaliseringen gör att företag möter konkurrenter på ett helt annat sätt än tidigare. Utbildningen ger dig insikter i digitaliseringens utmaningar och möjligheter, och lägger en grund för strategiska beslut. Samtidigt är det konkreta, operativa frågor och pragmatiska lösningar som står i centrum. Kurserna 1, 2 och 3 är utformade så att du som vill, kan utgå från egna problemställningar.

Target group

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare och anställda på företag som vill få insikter i de utmaningar och möjligheter som den nya industriella revolutionen skapar.

Content

Kurs 1 – Konceptuella grunder i den digitaliserade industrin

 1. Utvecklingen av konceptet för Industri 4.0
 2. Grunderna för digitalisering
 3. Big Data
 4. Internet of Things and Services
 5. Industri 4.0-matris
 6. Horisontell och vertikal integration
 7. Forskning och Utveckling 4.0
 8. Produktion 4.0
 9. Logistik 4.0
 10. Affärsmodellsinnovation 4.0

Kurs 1 kräver inga förkunskaper.

Industri 4.0

Digitalisering och Industri 4.0

Teknikutvecklingen och digitalisering skapar stora möjligheter för företag att öka kundvärden genom strömlinjeformade processer, ökad kvalitet, nya intäktsströmmar och reducerade produktionskostnader.Read more...

Course occations

Please contact the course administration for a expression of interest.

Course fee

9 500 SEK (VAT not included)

Contact Persons

Marie-Louise Bergholt

Phone: +46 10 516 60 85

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.