SP innan RISE

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut finns över hela Sverige från Skellefteå i norr till Malmö i söder samt också i Danmark och Norge. Vi är helägda av RISE Research Institutes of Sweden AB. 2017 går SP, Swedish ICT och Innventia samman i RISE och byter då också namn till RISE.

Vårt uppdrag är att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle.


Det gör vi genom att uppdragsforska om allt från uthålligt fiske, matsvinn och brandskydd till värmepumpar, självkörande bilar och stadsutveckling. Med provning, teknisk utvärdering och certifiering hjälper vi företag att få ut innovationer och nya produkter på marknaden. Varje år utbildar vi tusentals människor om nya regler, standarder och tekniker så att de kan göra ett bättre jobb på hemmaplan.

 

Informationen nedan gäller enbart tidigare SP, d v s före 2017-01-01


SP-Koncernen har 1500 medarbetare och vi växer hela tiden. Vi är en attraktiv arbetsgivare. 2015 rankade Sveriges unga yrkesverksamma akademiker (Young professionals) på en sjätteplats inom teknik i Universums karriärbarometer.

 

I SP-koncernen ingår en rad enheter och dotterbolag:

• AstaZero
• CBI – Betonginstitutet
• Certifiering
• Elektronik
• Energi och bioekonomi
• Fire Research
• Fire Research AS (Norge)
• Glafo – Glasforskningsinstitutet
• JTI – Institutet för jordbruks- och Miljöteknik
• Kemi, material och ytor
• Kalibrering och Verifiering
• Mätteknik
• SMP – Svensk Maskinprovning
• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S (Danmark)
• SP Energy Technology center
• SP Process Development
• SP Food and Bioscience
• SP Processum
• SP Hållbar samhällsbyggnad

 

Genom våra enheter och bolag står vi för en etablerad teknisk bredd. Våra laboratorieresurser är nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Vår unika position som en brygga mellan akademi och näringsliv, möjliggör kvalitativa, kreativa och långvariga relationer med både näringsliv och akademi.  Vi skapar värde genom samverkan och bidrar till nytta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Våra 10 000 kunder omfattar både svenska och utländska företag, branschorgan, FoU-råd och myndigheter. Företagen är nytänkande småföretagare likväl som stora internationella koncerner. De verkar på en globaliserad marknad. Vi möter deras frågeställningar som en samlad, tvärvetenskaplig resurs och finns med i hela innovationskedjan från idé till färdig produkt. Vår verksamhet utvecklas därför efter våra kunders behov. 

Vi är ett institut med stark miljö- och energiinriktning. Klimatfrågor har vårt fokus. Vi är en aktiv partner i internationella samarbeten genom EU, nätverk och forskningsplattformar. 

Att sprida kunskap är viktigt. Årligen har vi en omfattande publicering av både vetenskapliga rapporter, populärvetenskapliga artiklar och handböcker. Vi medverkar som föredagshållare vid seminarier och konferenser. För våra kunder erbjuder vi en bred seminarie- och kursverksamhet.

Relaterad information

Övrigt

Jobba hos oss
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.