Långlivad färg tack vare små partiklar

Genom att tillsätta silikapartiklar i färg för att öka färgytans hårdhet, blir den mer motståndskraftig mot nedsmutsning och biologisk tillväxt. Omfattande utomhustester har nu visat att hypotesen håller.

Den första fasen i projektet inleddes 2008 som ett examensarbete. Reptåligheten testades i ett instrument som drar två ytor mot varandra. För att åstadkomma repeffekten använde man Scotch Brite. Testerna utföll väl, därför var det dags att testa om man även kunde uppnå en god effekt mot smutsupptagning i kommersiella utomhusfärger.

Testet pågick i nio månader

Man målade träplankor från SP Trätek i fyra vita ursprungsfärger och respektive färg med två olika ytmodifieringar av silikapartiklar. Plankorna monterades i 45 graders vinkel på olika delar av SP Träteks fältstation i Bogesund för att utsättas maximalt av väder och vind.

Testet pågick nio månader från sommaren 2009 till våren 2010. Sista steget var att mäta ljusheten på färgen i en skala vit-svart. Därigenom kunde man se hur mycket mörkare respektive färgprov hade blivit efter att ha varit utelämnade till vädrets makter under testperioden.

Resultat

Färgproverna med silikapartiklar höll nyansen bättre än ursprungsfärgerna. Testerna visar att färgen får en självrengörande egenskap och behåller vitheten. Detta öppnar möjligheter för nya produkter och produktutveckling. Arbetet fortsätter nu med att utveckla konceptet för kommersialisering. 

 

Tjänster A-Ö

Våra tjänster presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Anders Larsson

Tel: 010-516 60 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.