Provning och utvärdering

Inom flera områden har vi utrustning som du knappast hittar någon annanstans. Ett brandlabb i världsklass och ett labb för mätning av elektromagnetiska störningar (EMC) är bara några exempel. Vi ger dig unika möjligheter att prova och utvärdera dina produkter.

Verksamheten präglas av hög kompetens, oberoende och opartiskhet. SP har en stor teknisk bredd och kraftfulla experimentella resurser av internationell klass. Vår provningsverksamhet bygger på en gedigen erfarenhet i ackrediterade laboratorier.

Från utveckling till återvinning

Uppdragen vi arbetar med kommer in i alla led – från utveckling och konstruktion till produktion, användning och återvinning. De kan innefatta tekniska undersökningar, beräkning, provning, mätning, kvalitetssäkring och certifiering. Vi kan dock, på grund av vår oberoende roll som t ex anmält organ, i vissa fall vara förhindrade att utföra alla dessa aktiviteter inom ett och samma uppdrag.

Experter i nära samverkan

SP är organiserat i nio tekniska enheter som arbetar med allt från elektronik och energiteknik till brand, bygg och materialteknik. Av drygt 1 200 anställda ingenjörer och experter är över 200 forskare. Det innebär att vi kan sätta samman ett heltäckande team av experter för att lösa dina problem. Våra dotterbolag med specialkunskaper inom livsmedel, ytkemi, glasteknik och betongbyggande kan också kopplas in vid behov.

Oslagbar erfarenhet

Sedan början av 20-talet har vi arbetat för tiotusentals uppdragsgivare och byggt upp en omfattande kunskapsbank. Varje utför vi uppdrag åt tusentals kunder som vill utveckla och förbättra sina produkter och system med hjälp av vår utrustning och breda kompetens.

Små- och medelstora företag i fokus

En stor del av uppdragen kommer från små- och medelstora företag. Det betyder att vi är vana vid de speciella krav som mindre företag ställer. För att kunna ge en bra service har vi skapat en särskild funktion, SP Småföretag, där vi med liten byråkrati och korta beslutsvägar hjälper till att hitta rätt kompetens för utvecklingen.

Tjänster A-Ö

Våra tjänster presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö. Läs mer...

Experimentella resurser A-Ö

Våra experimentella resurser presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Läs mer...

Divisioner inom RISE-koncernen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut består av nio tekniska enheter och i koncernen ingår följande bolag: AstaZero, CBI, Glafo, JTI, SMP, SPPD och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/SLäs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Magnus Holmgren

Tel: 010-516 50 07

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.