Berzelii Center EXSELENT om Porösa Material

Berzelii Center EXSELENT är ett initiativ för att gynna excellent-, multidisciplinär- och innovativ forskning om porösa material.

En unik kompetens inom oorganisk- och organisk syntes har sammanförts och centret syftar till att generera nya idéer för design och syntes av porösa material för olika tillämpningar. Forskningsfokus är för närvarande kring heterogen katalys, gasseparation och lagring, biomaterial samt nya material och karakterisering. Centret fungerar som en plattform för innovativ forskning och kommersialisering innebärande ett tätt samarbete med industriella partners.

 


 

 

Egen webbplats

www.exselent.su.se/

Relaterad information

Se även

YKI - Ytkemiska Institutet
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.