BELIVS Innovationskluster

BELIVS Innovationskluster är nätverket och mötesplatsen för samarbete - för att minska energianvändningen i livsmedelslokaler - mellan myndighet, handel, akademi och utrustningsleverantörer.

BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler. Butiker, bensinstationer, livsmedelsbutiker - likväl som storkök och snabbmatsrestauranger - ryms inom området. Alla som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i klustret är välkomna.

BELIVS har också den viktiga uppgiften att föra ut erfarenheterna från projekt och demonstrationsexempel till hela livsmedelskedjan. 

Egen webbplats
www.belivs.se

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Ulla Lindberg

Tel: 010-516 55 38

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.