BIOMATCELL – VINN Excellence Center i Biomaterial och Cellterapi

BIOMATCELL är utvalt som ett av de 19 nya kompetenscentra som har startats upp i VINNOVAS satsning VINNEXCELLENCE.

Centret som är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet (värdhögskola) och 10 andra parter bedriver behovsmotiverad, tvärvetenskaplig forskning kring biomaterial och cellterapi som skall leda till bl.a. nya implantatmaterial och behandlingar baserade på regenerativ medicin. VINNOVA satsar 7 Mkr per år under en 10-årsperiod och med samfinansiering från industri och övriga deltagare kommer volymen fullt utbyggd att vara över 20 Mkr per år. SP deltar i den operativa ledningen och som forskningsutförare i programmet.

  

Egen webbplats

www.biomatcell.se

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Jukka Lausmaa

Tel: 010-516 52 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.