Hållbar livsmedelsproduktion

Ett företag i livsmedelskedjan som arbetar med Green Lean arbetar med hållbar livsmedelsproduktion; ekonomiskt hållbar genom att arbeta smartare, miljömässigt hållbar genom att förstå vad som minskar miljöpåverkan samt socialt hållbar genom att ge medarbetarna utmaningar och möjligheter att påverka sitt arbete.

Verksamhetsutveckling genom inspiration från Lean passar i alla verksamheter. Dock behöver verktyg och metoder utvecklas för att passa olika branscher.

Två viktiga skillnader från de flesta andra branscher är dels att miljöpåverkan i livsmedelskedjan till största delen sker redan i råvaruproduktionen (jordbruket, fisket osv) dels livsmedlens begränsade hållbarhet. Det innebär att kvalitetsbrister och svinn längs kedjan inte bara genererar onödiga kostnader utan också en stor miljöpåverkan.

En hållbar livsmedelsproduktion innebär att resurseffektivitet, lönsamhet, miljö och systemtänkande går hand i hand – Green Lean. 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Karin Östergren

Tel: 010-516 66 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.