HPC – Heat Pump Centre

RISE ansvarar för Heat Pump Centre (HPC), ett internationellt informationscentrum som främjar utvecklingen av värmepumpande tekniker. Att HPC finns i Sverige är en styrka för svensk kyl- och värmepumpsindustri internationellt genom att visa på det “know-how” som finns.

HPC bedrivs inom "Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies" (HPT TCP) som är ett samarbetsavtal (ett s.k. Implementing Agreement) inom IEA. HPT TCP är en del av verksamheten inom IEA, International Energy Agency, som i sin tur är kopplad till det ekonomiska samarbetsorganet OECD.

HPT TCP har ett flertal internationella forskningsprojekt inriktade på olika aspekter gällande värmepumpande tekniker. Medlemmar från 16 länder, däribland USA och Japan, är engagerade i programmet. HPCs uppgift är att föra ut information för att på så sätt initiera forskning och skynda på den tekniska utvecklingen av värmepumpar och kylteknik.

Fundamenten för informationsspridningen är webbplatsen www.heatpumpingtechnologies.org och den elektroniska tidskriften "HPT Magazine" som ges ut 3-4/år. Beskrivningar av pågående projekt, projektidéer, kommande konferenser och andra nyheter hittar ni på webbplatsen, där du också kan beställa publikationer och ladda ner den elektroniska tidskriften.

 


Egen webbplats

www.heatpumpingtechnologies.org

Effektiv energianvändning - forskning och innovation

Effektiv energianvändning eller energieffektivitet innebär att uppfylla givna krav med så låg energianvändning som möjligt. SP arbetar med forskning inom effektiv energianvändning, från komponent- till systemnivå.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Se även

IEA i SverigeIEA

Kontaktpersoner

Monica Axell

Tel: 010-516 55 19

Caroline Haglund Stignor

Tel: 010-516 55 45

Anette Ingemarson

Tel: 010-516 55 12

Roger Nordman

Tel: 010-516 55 44

Johan Berg

Tel: 010-516 51 74

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.