Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett centrum för hållbar stadsutveckling i Göteborg. Ambitionen är att ta fram ny kunskap kring hur miljön och människors liv i städer kan bli bättre. SP samarbetar med Mistra Urban Futures som så kallas associerad partner. Det innebär att vi deltar både i projekt som centret driver och i utvecklingen av nya projekt och verksamheter.

Mistra Urban Futures startade i januari 2010 och har som målsättning att på några års sikt bli världsledande inom hållbar stadsutveckling. Centrets profil är att ny kunskap om hur städer kan utvecklas mer hållbart ska tas fram genom att kombinera forskning på avancerad nivå med praktiska kunskaper och erfarenheter. Resultaten ska göra verklig skillnad i stadsmiljön – det kan handla om allt från storstäder i världen till småstäder i Västsverige.

Inom ramen för Mistra Urban Futures deltar SP bland annat i pilotprojektet ”Affärsdriven hållbar utveckling” och medverkar i också i den strategiska processen för hur centret ska utvecklas på längre sikt.

Centret finansieras av forskningsstiftelsen Mistra, SIDA och medverkande partners. Läs mer på www.mistraurbanfutures.se

Relaterad information

Kontaktpersoner

John Rune Nielsen

Tel: 010-516 55 39

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.