SAFER – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

SP är medlemmar i SAFER Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers. SAFERs vision är att vara ett nav med internationell dragkraft för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö.

SAFER ska fungera som en bred plattform för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Detta passar utmärkt med SPs målsättning att bygga starka miljöer för forskning och innovation (FoI).

Verksamheten vid SAFER ska bidra med nya säkerhetssystem och lösningar för att minimera skador och olyckor i trafiken. Vidare ska den öka konkurrenskraften hos de ingående företagen och dessa såväl som akademin ska uppvisa excellens inom området.

SPs roll

SP är landets största samlade institutresurs för fordonstillverkare och underleverantörer till branschen. SP deltar i flera projekt tillsammans med övriga SAFER-partners.

Deltagande parter

Chalmers är värd för centrumet och övriga parter kommer från akademi, näringsliv och myndigheter. VINNOVA är huvudfinansiär. Tillsammans satsar parterna resurser motsvarande 30 miljoner kronor per år i tio år.

Parterna är bland andra: SP, AB Volvo, Acreo, Autoliv, Chalmers, Epsilon, Folksam, Fordonskomponentgruppen, Göteborgs universitet, KTH, Lindholmen Science Park, Saab Automobile, Saab Microwave Systems, Scania, Sicomp, Telia Sonera, Trafikverket, TÖI, Viktoriainstitutet, Volvo Personvagnar, VTI och Västra Götalandsregionen.

Flera institutioner vid Chalmers är engagerade i SAFER. Egen webbplats

www.chalmers.se/safer/SV

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Jan Jacobson

Tel: 010-516 56 97

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.