MedTek

Inom kompetensplattformen SP medicinteknik bedriver vi forskning inom området medicinteknik och diagnostik för framtidens produkter. Forskningsprojekten utgår från industrins och användarnas behov och drivs i stor utsträckning i samarbetsprojekt mellan oss, industripartners, användare och forskargrupper vid UoH. Genom att utgå från industrins behov och att koppla företag till forskningsprojekten kan tiden från forskningsprojekt till färdig produkt blir relativt kort, vilket gynnar både företag och slutanvändare. Målet är att innovationer så fort som möjligt skall bli en säker och effektiv produkt eller tjänst tillgänglig på marknaden.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Peter Sjövall

Tel: 010-516 52 99

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.