Pipe Centre

Mötesplats för samhälle, branscher, industri och akademi där frågor och problemställningar kring rör och rörsystem ligger i fokus. Inom centrat erbjuds ett antal tjänster alltifrån provning, utvärdering, cerifieringshjälp till problemlösningar och forsknings- och utvecklingsuppdrag relaterade till material och produkter och dess användning i rörsystem.SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utnämnt SP Pipe Centre till ett SP Kompetenscenter med en underliggande långsiktig strategisk satsning på forskning inom området för att kunna bli ett ledande internationellt center. Detta ska leda till ökad förståelse och bättre och mer ekonomiska och miljövänliga produkter och rörsystem. SPPCs laboratorier är ackrediterade för ett stort antal metoder.

Slangar

Vi utför provning av alla typer av slangar för alla ändamål, t.ex. typprovning och certifiering av brandslangar. Provning enligt tillverkares egna tekniska bestämmelser av slangar i fordon, industriprocesser m.m.Läs mer...

EeB.NMP FC-DISTRICT

Ett EU-projekt där SP arbetar med teknik för värmeöverföring, -lagring och -distribution till en grupp av självförsörjande byggnader i ett område.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Plaströr

Forskning

Hållbara rörledningssystem

Dokument

Kontaktpersoner

Jan Henrik Sällström

Tel: 010-516 58 02

Lars Jacobsson

Tel: 010-516 56 19

Linda Andersson

Tel: 010-516 68 07

Pär Liljestrand

Tel: 010-516 58 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.