Tunnel and Underground Safety Centre (TUSC)

TUSC (tidigare SP Tunnel) är ett forsknings- och utvecklingsforum, där forskare, ingenjörer, myndigheter och finansiärer gemensamt fokuserar mot samma mål – att göra dagens och morgondagens tunnlar och undermarksanläggningar säkrare genom att ny innovativ teknik, nya metoder och lösningar når behovsägarna.

Vi hjälper företag, myndigheter, räddningstjänster och tillverkare av säkerhetsutrustning att ta fram ny kunskap för att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå. Exempelvis vill vi underlätta för tunnelbyggare med nya säkerhetslösningar, vi vill ge myndigheter kunskapsstöd och vi vill sprida den kunskap som finns inom forskningsplattformen för undermarksanläggningar. Vår målsättning är att bli världsledande inom området. För att uppnå detta avser vi att öka antalet uppdrag, forskningsprojekt, examensarbeten, doktorander och samarbeten nationellt och internationellt.

TUSC fokuserar på:

• uppdragsprovning i fullskala och modellskala
• brandskydd av undermarksanläggningar och tunnlar
• grundforskning inom branddynamik i undermarksanläggningar och tunnlar
• kurs- och konferensverksamhet


TUSC har en grundfinansiering från RISE, SKB, Trafikverket och FORTV. TUSC finansieras också genom externa nationella och internationella forskningsmedel genom olika forskningsprojekt. TUSC har följande årliga mål:

• Synliggöra och kommunicera forskning genom att hålla symposier och workshops öppna för såväl de organisationer som ingår i TUSC som övriga intressenter.
• Medverka vid de öppna föreläsningarna som hålls av KCBU – Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar.
• Publicera minst 10 vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet (av forskare och doktorander vid RISE Fire Research och medverkande akademier).
• Medverka till att minst en innovativ teknisk lösning inom tunnelområdet når marknad.
• Medverka i minst två utbildningsinsatser i samverkan med deltagarorganisationerna eller inom högre utbildning.
• Ge möjlighet till minst två examensarbeten inom ämnesområdet.
• Löpande ha minst två doktorander aktiva i projekt knutna till TUSC.

 

Genom åren har vi inom TUSC bland annat engagerat oss i:

• TMU- Taktik och metodik i undermarksanläggningar, 2012-2014, genomförde fullskaliga släckförsök i undermarksmiljö.
• Metro-projektet 2009-2012 med fokus på skydd av tåg och tunnelbana under mark.
• EU projektet NMT - iNTeg-Risk, 2008-2013, Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risks(Total budget på 19,3 milioner Euro)
• EU projektet UPTUN - Cost-effective, Sustainable and Innovative Upgrading Methods for Fire Safety in Existing Tunnels, 2002 - 2006.
• Totalt fyra storskaliga brandförsök i Runehamar-tunneln genomfördes med stort nationellt och internationellt intresse 2003.
• EU projektet FIT, European Thematic Network on Fire in Tunnels.
• EU projektet EUREKA EU 499: FIRETUN - Fires in Transport Tunnels - under 1990-92, Projektet ledde fram till the International Conference on Fires in Tunnels i Borås 1994, sedermera ISTSS. 

ISTSS

Internationell konferens om säkerhet i tunnlar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.