Strategiska innovationsområden (SIO)

VINNOVA, Formas och Energimyndigheten driver tillsammans satsningen Strategiska Innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Inom satsningen görs två typer av insatser:

  • Strategiska innovationsagendor (SIA)
  • Strategiska innovationsprogram (SIP)

SP är mycket aktiva inom båda typerna och leder eller deltar i flertalet agendor, ansökningar till att bli program samt är styrelseledamot inom programmet Sakernas internet (Internet of things).

En åldrande befolkning – en samhällsutmaning med potential för innovation

SP vill samla alla i Sverige som arbetar med en åldrande befolkning för att tillsammans skapa ett strategiskt innovationsprogram runt samhällsutmaningen. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.