Systems Analysis

Spelpjäser på brädePlattformen Systems Analysis samlar hela SP-koncernens kompetens inom systemanalysområdet. Med ett systemvetenskapligt perspektiv använder vi SP:s djupa teknikkunnande i nya sammanhang för att åstadkomma en hållbar energi- och resurshantering.

Samhällets, miljöns och teknikens utmaningar blir alltmer komplexa. Vi har idag insett att vi befinner oss i sammanhang där allt är beroende av vartannat. Det går inte att lösa en isolerad fråga utan att beakta de kringliggande konsekvenserna. Därför har systemanalys blivit ett mycket hett område både inom nationell och internationell forskning och även ett instrument för näringsliv och samhälle att ha hjälp av vid policybeslut, strategier och innovationer.

Vår koncern är en av de större svenska forsknings- och utvecklingsaktörerna inom systemanalysområdet. Med systemanalytiska metoder, modeller och scenarier utvärderar vi dagens och framtida tekniker, produkter och system ur miljö och kostnadsperspektiv. Bioekonomi- och samhällsbyggnad är våra huvudsakliga verksamhetsområden och de flesta av våra pågående projekt kan knytas till dessa.

Vi har kompetens inom bland annat energisystemanalys, innovations- och policyanalys och livscykelanalys (LCA). Inom LCA-området har vi ett 30-tal medarbetare specialiserade inom områden som livsmedel och jordbruk, brandteknik, cement- och betongbyggande, energiteknik, träbyggande och glas.

Livscykelanalys, LCA

På Systemanalys arbetar vi med livscykelanalyser, LCA, som är ett sätt att följa en produkt eller tjänst ”vaggan till graven” för att räkna fram en helhetsbild över produktens sammanlagda miljöpåverkan.Läs mer...

Forskning om tjänster

Tjänsteinnovationer blir en allt viktigare ingrediens för företag som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden. Vi utvecklar, utvärderar och utbildar kring tjänster och tjänstedesign. Läs mer...

Energisystem

På Systemanalys tittar vi närmre på aktörernas, särskilt konsumenternas, roll i det nya energisystemet. Vi fokuserar också på metoder för att bedöma energieffektiviseringspotential i stora industrier. Läs mer...

Innovation- och policyanalys

Innovation är grundbultenen i all ekonomisk utveckling. På Energi och bioekonomi analyserar vi innovations- och policysystem med hjälp av vetenskapligt förankrade metoder. Läs mer...

JTI har gått in i RISE

JTI är ett tekniskt jordbruks- institut med tydlig miljö- och energiprofil.Läs mer...

Livscykelanalyser av livsmedel och foder

En livscykelanalys (LCA) visar hur produkter och processer påverkar miljön – från råvaruutvinning fram till att produkten blir avfall eller återvinns. Genom att följa produkten längs hela kedjan kartläggs resursförbrukning samt utsläpp till luft, vatten och mark. Läs mer...

RISE CBI - Betonginstitutet

CBI Betonginstitutet ingår i SP-koncernen. CBI skapar, tillämpar och sprider kunskap inom betong-, ballast-, cement- och naturstensområdena.Läs mer...

Fire Research

Ett komplett brandlaboratorium för provning, forskning och utveckling.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och materialRISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Johanna Berlin

Tel: 010-516 57 84

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.