Temperaturcentrum – Termiska analyser

Under Temperaturcentrum har vi samlat våra resurser och kompetenser där temperatur utgör den gemensamma nämnaren. Vi erbjuder ett brett stöd när det gäller termiska frågeställningar.

Syftet med SP:s temperaturcentrum är att erbjuda våra kunder ett bredare stöd när det gäller termiska frågeställningar. Egenskaperna hos många material struktur/konstruktioner är starkt beroende av temperaturen. Det kan gälla så olika aspekter som utvidgning, ledningsförmåga, hållfasthet, elasticitet, fuktinnehåll, kemisk eller fysikalisk beständighet etc. I vilken grad egenskaperna påverkas beror också på en rad olika faktorer, inte minst kombinationer av material när det gäller komponenter. Dessutom utvecklas ständigt nya material, komponenter och konstruktionslösningar där den samlade expertisen inom SP:s temperaturcentrum ger unik möjlighet att analysera de tvärvetenskapliga, mångfunktionella materialens och komponenternas termiska beteende.

Vårt mål

Målsättningen med SP:s temperaturcentrum är att medverka i utvecklingen av befintliga mätmetoder, nya mätmetoder och analysverktyg (temperaturberäkningar) för att möta industriella behov. SP:s temperaturcentrum är redan involverade i många termisk relaterade provningar, utvecklings- och forskningsprojekt.

Exempel på vår kompetens:
  • Termiska egenskaper, polymera material
  • Mätteknik; temperatur mätningar, densitet etc.
  • Hållfasthet och konstruktion
  • Beräkning och provning av termiska förlopp och termiska egenskaper.
  • Beräkning och provning av värmeflöden för termisk isolering
  • Energi

Temperatur

Vi kalibrerar din temperaturmätare så du kan lita på dina mätresultat. Läs mer...

KC och temperatur

Forskning för att kunna erbjuda möjligheter för industrin att göra bättre temperaturmätningar. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

FixpunktskalibreringJämförelsekalibreringKalibrering av pyrometrarTermoanalys

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Johan Sjöström

Tel: 010-516 58 55

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.