Waste Refinery - strategiskt nätverk

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk för resurser ur avfall. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fungerar som värd.

Waste Refinery har funnits som ett nationellt kunskapscentrum vid SP sedan 2007. Från och med 1 januari 2015 fungerar Waste Refinery som ett strategiskt nätverk, med gamla och nya medlemmar. 

Målet är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar, med avseende på såväl ekonomiska som hälso- och miljömässiga effekter för samhället. Här finns stora möjligheter till innovationer, arbetstillfällen och export av teknik och
kunskap.

Fokus ligger på tre kunskapsområden: systemanalys samt biologiska och termiska processer.

Aktörer inom privata och offentliga företag, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar.

SP är medlem och fungerar också som värd för nätverket.

 


 

Egen webbplats

www.wasterefinery.se

Relaterad information

Tjänster

Biologiskt laboratoriumEffektiv energianvändningEnergiomvandling

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Inge Johansson

Tel: 010-516 58 64

Christina Anderzén

Tel: 010-516 58 34

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.