Wise measurements for
Smart grids

Denna kompetensplattform erbjuder mätteknisk infrastruktur för smarta elnät. En av hörnstenarna i ett smart elnät är dess observerbarhet, dvs man måste mäta för att veta dess tillstånd; ‘a Smart Grid is never smarter than the quality of it’s measurements’

Denna sidan finns endast tillgänglig på engelska.

 

Mätteknik inom energi och miljö

Forskning om kvalitetssäkrad mätteknik inom energi och miljö. riktas mot att bidra till etableringen av uthålliga energisystem längs hela energikedjan (från energiproduktion till användning). Läs mer...

EURAMET och europeiska metrologi-forskningsprogrammet (EMRP)

Ett särskilt europeiskt forskningsprogram inom metrologi har tagits fram av EURAMET. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.