ZEB, Zero Emission Buildings

Passivhus förskolan Stadsskogen, Glantz Arkitektstudio ABTrots intensiva satsningar förväntas byggsektorn på lång sikt stå för över en tredjedel av den totala energianvändningen. För att klara de globala miljömålen är det därför nödvändigt att både förbättra det befintliga byggnadsbeståndet och omgående ta klivet till passivhus i nybyggnation. Redan nu måste vi sikta framåt på plushus.

Inom energieffektivt och miljöanpassat byggande kan vi bistå med allt från utveckling av tekniska lösningar, granskning, provning och utvärdering av konstruktions- och systemlösningar. Vi täcker in hela skalan från lågenergihus till nollenergihus och till och med plushus.

Vi är en av få aktörer som kan erbjuda en helhetssyn för att säkerställa hållbara byggnader med effektiv energianvändning, beständiga byggnadstekniska lösningar och god innemiljö. Vi är ledande nationellt sett och internationellt starkt inom områdena energieffektivisering, fuktsäkert byggande, byggnadsmaterial och beständighetsaspekter.

Plattformen ZEB, Zero Emission Buildings fokuserar på energieffektiva byggnader, både nybyggnad och renovering av befintliga byggnader.

I plattformen ingår följande områden:
  • Energieffektiva, robusta konstruktioner och installationer
  • God innemiljö
  • Kvalitetssäkrad byggprocess och förvaltning
  • Material med låg miljöpåverkan och lång livslängd
  • Beteendets inverkan på energianvändningen 
  • Miljöklassning av byggnader

Inom ramen för ZEB pågår för tillfället ett tjugotal forskningsprojekt med koppling till området hållbara, energieffektiva byggnader.
 

 

Kvalitetssäkrad förvaltning

RISE kan medverka i delar eller hela processen vid kvalitetssäkrad förvaltning som ett stöd till förvaltningsorganisationen.Läs mer...

Slutanvändarens beteende och inverkan på energianvändningen

Det är viktigt att komplettera teknisk utveckling med studier av behov och beteenden hos slutanvändaren för att kunna minska energianvändningen ytterligare. Läs mer...
[2010-12-02]

Teknikupphandling för tilläggsiolering av klimatskärmen i flerbostadshus

För att få igång en utveckling av rationella system för tilläggsisolering vid renovering av flerbostadshus startar inom kort en ny teknikupphandling. Initiativtagare är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, som anlitat SP för att leda upphandlingen. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Ledare för ZEB
Kristina Mjörnell

Tel: 010-516 57 45

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.