Fönster, fukt och innemiljö

I våra bostäder förekommer det tämligen ofta fukt- och mögelproblem. Ett mycket vanligt exempel på detta är återkommande kondensbildning på golv- och väggytor i våtutrymmen liksom på fönster i sovrum och kök. Dessa olägenheter skulle troligen kunna undvikas om förståelsen för dess ursprung vore känd.

Med hjälp av denna hemsida vill vi försöka öka den allmänna kunskapsnivån om de byggnadsfysikaliska sambanden mellan fönster, fukt och innemiljö. Vi presenterar en faktasamling med råd och åtgärdsförslag och vi pekar också på vilka risker som i vissa fall kan uppstå. Innehållet omfattar både stort som smått, allt från grundläggande kunskap till lite mer kuriosa.

Vi hoppas att denna kunskapssammanställning kan bli ett lättillgängligt hjälpmedel för allmänheten.


Egen webbplats

sp.se/energy/ffi

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.