Internationella temperaturskalan

Vi grundar våra mätningar av temperatur på den internationella temperaturskalan från 1990, ITS-90.

 

Skalan används eftersom termodynamiska mätningar även med måttlig noggrannhet är mycket komplicerade. Den internationella skalan är avsedd att efterlikna termodynamisk temperatur så nära som möjligt. ITS-90 baseras på ett antal definierade fixpunkter (reproducerbara jämviktstillstånd med åsatta temperaturer) och flera interpoleringsinstrument vart och ett kalibrerat i en eller flera fixpunkter. Mellanliggande temperaturer bestäms på ett fastställt sätt med hjälp av interpoleringsformler.

Vi kan realisera ITS-90 mellan -189,3442 °C och 2600 °C med hjälp av de grönmarkerade primära fixpunkterna i figuren nedan. De övriga primära fixpunkterna är rödmarkerade och de sekundära blåmarkerade. Som interpoleringsinstrument används standard platina resistanstermometer (SPRT) upp till 962 °C och däröver i pyrometerområdet sker realiseringen av temperaturskalan med hjälp av linjärpyrometer och fryspunkten för guld.

 

Kelvin (K) och grad Celsius (°C)
Temperaturskalan är enligt internationell överenskommelse baserad på den termodynamiska temperaturen T.
Som enhet för temperatur har man valt en kelvin (1 K).

För att definiera storheten temperatur utgår man de två fundamentala fixpunkterna, absoluta nollpunkten och vattnets trippelpunkt. Absoluta nollpunkten är satt till 0 kelvin (K) och vattnets trippelpunkt till 273,16 K. Anledningen till denna något udda temperatur är historisk och kommer sig av att en kelvin ska vara lika stor som en grad Celsius.

Vattnets trippelpunkt (jämviktstillståndet mellan is, vatten och vattenånga) mätt i grader Celsius är satt till exakt 0,01 °C, ej att förväxla med vattnets fryspunkt (ispunkten) som beroende på omgivningen varierar kring 0 °C.

SI-enheten för temperatur är kelvin och en kelvin (1K) definieras som 1/273,16 av temperaturen vid vattnets trippelpunkt.

Sambandet med Celsiustemperaturen t blir således t = T – 273,15.

Jämförelsekalibrering

Vi har olika typer av termostaterade kalibreringsbad som täcker området -100 °C till 550 °C. Termoelement kalibreras också i elektriska rörugnar upp till 1200 °C. Läs mer...

Fixpunktskalibrering

Fixpunktskalibrering av resistanstermometrar och termoelement Läs mer...

Kalibrering av pyrometrar

IR-pyrometrar, optiska pyrometrar, svartkroppsstrålare och bandlampor kan kalibreras genom mätningar i svartkroppsstrålare.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Dokument

Se även

BIMPDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.