Nationell och internationell tidhållning

UTC (Coordinated Universal Time) är referenstid över hela världen. UTC realiseras och sänds ut från nationella laboratorier som t ex RISE.
Nationell tidhållning

Den svenska nationella tidsskalan UTC(SP) är en nationell realisering av den internationella atomtidsskalan UTC. UTC(SP) upprätthålls med hjälp av flera atomur, cesiumur och väteur, och jämförs kontinuerligt med de internationella atomtidsskalorna TAI och UTC (se nedan).

Jämförelsen erhålls genom mätningar mot satelliter inom GPS-systemet via den Internationella Byrån för Mått och Vikt (BIPM) i Sèvres strax utanför Paris.

Normaltid och sommartid

Svensk lokal tid är UTC + 1 h under normaltid och UTC + 2 h under sommartid. Tiden för övergångar mellan normaltid och sommartid bestäms av Sveriges regering genom ett EU-direktiv.

Distribution av UTC inom Sverige sker via olika kanaler. Dels via UTC(SP) och de olika tidssynkroniseringstjänster RISE erbjuder, men även via satellitsystem som GPS och långvågssändare som DCF77 i Tyskland.

Ett av våra Cesiumur
Internationell tidhållning

Världstidsskalan UTC, som är basen för distribution av tid världen runt, är en kombination av två andra tidsskalor, TAI och UT1.

Den internationella atomtidsskalan TAI räknas fram av den Internationella Byrån för Mått och Vikt (BIPM) som ett viktat medelvärde av tidsjämförelser mellan ca 450 atomur placerade vid ett 70-tal nationella laboratorier världen runt. Världstidsskalan UT1 är en dynamisk tidsskala framräknad genom observationer av jordens rotation och som är proportionell mot jordens rotationshastighet kring sin egen axel. UT1 följer med andra ord solens upp och nedgång, vilket inte TAI nödvändigtvis behöver göra.

Definitionsmässigt har UTC samma metrologiska egenskaper som TAI, d v s en atomtidsskala, men följer också jordens rotation inom en sekund genom att till UTC, vid behov, lägga till eller dra ifrån en s k skottsekund. Skillnaden mellan UTC och TAI är på detta sätt alltid ett helt antal sekunder och skillnaden mellan UTC och UT1 är alltid mindre än 0,9 sekunder. Detta är oftast tillräckligt vid navigering baserade på astronomiska observationer där UT1 används.

Skottsekunder införs normalt i slutet av månaderna juni eller december efter beslut från IERS (International Earth Rotation Service).

Både TAI och UTC är s k virtuella tidsskalor eller "pappersklockor". Fysiskt realiseras UTC genom de olika nationella laboratoriernas tidsskalor, i Sverige genom UTC(SP). Det viktade medelvärdet innebär också att realiseringen av enheten för 1 sekund inte beror på en enda klocka. Detta är oerhört viktigt för kontinuiteten och stabiliteten i UTC. UTC står inte och faller med en enda klocka.

 

 

 

Den nationella tidsskalan i Sverige, UTC(SP), baseras på cesiumur och jämförs kontinuerligt mot de internationella tidsskalorna TAI och UTC genom koordinerade observationer mot satellitsystemet GPS.

 

 

Systemklockorna TAI och UTC beräknas av den Internationella Byrån för Mått och Vikt (BIPM) i Paris som ett viktat medelvärde av ca 450 atomur lokaliserade i ett 70-tal nationella laboratorier. Några av dessa atomur finns på RISE.


 

 

Världstidsskalan UTC baseras på atomtidsskalan TAI. För att UTC skall följa jordens rotation införs skottsekunder vid behov. När detta skall ske bestäms av IERS med hjälp av data från nationella astronomiobservatorier. I Sverige deltar Onsala rymdobservatorium i jordrotationsmätningar.


 

 

 

För att den officiella tidsskalan UTC skall följa jordens rotation och tidsskalan UT1 införs skottsekunder.

Normaltid och sommartid i Sverige

Normaltid och sommartid i SverigeLäs mer...

Tidssynkronisering

Vi tillhandahåller flera tjänster för synkronisering av olika typer av klockor.Läs mer...

Modern tidhållning

Modern tidhållning och en bakgrund till nutidens definition av tid. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.