Normaltid och sommartid i Sverige

Sommartid skall gälla i landet under en viss period varje år. Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid. Sommartiden upphör klockan 03.00 den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.
Normaltid

Regeringen föreskriver i förordningen SFS 1979:988 "Förordning om svensk normaltid" att den för tidsangivning inom landet gällande tiden (svensk normaltid) skall vara den av Bureau International de l'Heure fastställda normaltiden Temps Universel Coordonné (UTC) ökad med en timme. 

Sommartid

De perioder Sverige hittills haft sommartid har varit:

 1916:   

15 maj - 30 september   

(SFS 1916:124)  

 1980:    

6 april - 28 september   

(SFS 1979:1032)

 1981:   

29 mars - 27 september   

(SFS 1980:752)

 1982:   

28 mars - 26 september   

(SFS 1981:931)

 1983:   

27 mars - 25 september   

(SFS 1982:819)

 1984:   

25 mars - 30 september   

(SFS 1982:819)

 1985:      

31 mars - 29 september 

(SFS 1982:819)

1986:   

30 mars - 28 september     

(SFS 1985:351) 

1987:   

29 mars - 27 september   

(SFS 1985:351)

1988:   

27 mars - 25 september   

(SFS 1985:351)

1989:   

26 mars - 24 september   

(SFS 1988:253)  

1990:   

25 mars - 30 september    

(SFS 1989:170)

1991:   

31 mars - 29 september   

(SFS 1989:170)

1992:   

29 mars - 27 september   

(SFS 1989:170)

1993:   

28 mars - 26 september   

(SFS 1992:306)

1994:   

27 mars - 25 september   

(SFS 1992:306)

1995:   

26 mars - 24 september   

(SFS 1994:1207)

1996:   

31 mars - 27 oktober   

(SFS 1994:1207)

1997:   

30 mars - 26 oktober   

(SFS 1994:1207)

1998:   

29 mars - 25 oktober   

(SFS 1997:701)

1999:   

28 mars - 31 oktober 

(SFS 1997:701)

2000:   

26 mars - 29 oktober    

(SFS 1997:701)

2001:

25 mars - 28 oktober    

(SFS 1997:701)

2002:   

31 mars - 27 oktober   

(SFS 2001:127)

2003:   

30 mars - 26 oktober    

(SFS 2001:127)

2004:   

28 mars - 31 oktober   

(SFS 2001:127)

2005:   

27 mars - 30 oktober   

(SFS 2001:127) 

2006:    

26 mars - 29 oktober   

(SFS 2001:127)

2007:   

25 mars - 28 oktober

(SFS 2001:127)

2008:   

30 mars-26 oktober     

(SFS 2001:127)

2009:   

29 mars - 25 oktober   

(SFS 2001:127)

2010:

28 mars - 31 oktober 

(SFS 2001:127)

2011:

27 mars - 30 oktober

(SFS 2001:127)

2012: 25 mars - 28 oktober (SFS 2001:127)
2013: 31 mars - 27 oktober (SFS 2001:127)
2014: 30 mars - 26 oktober (SFS 2001:127)
2015: 29 mars - 25 oktober (SFS 2001:127)
2016: 27 mars - 30 oktober (SFS 2001:127)
2017 26 mars - 29 oktober (SFS 2001:127)
2018 25 mars - 28 oktober (SFS 2001:127)
2019 31 mars - 27 oktober (SFS 2001:127)
 
Ny förordning från och med 2001 

Enligt den nya förordningen SFS 2001:127 gäller följande:

  • Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år. Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme.
  • Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid sista söndagen i mars.Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.
  • Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober.
    Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.
Orginaltexter

RISE friskriver sig från allt ansvar om det förekommer fel i angivelserna av sommartid enligt ovan. Vi rekommenderar alltid att man tittar i författningarnas originaltext, som kan sökas hos Sveriges Riksdag.

Andra länders övergångar till och från sommartid varierar.  

Relaterad information

Se även

Andra länders övergångar till och från sommartidDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSveriges RiksdagDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Carsten Rieck

Tel: 010-516 54 40

Kenneth Jaldehag

Tel: 010-516 54 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.