Mått och viktenheter

Vi presenterar här faktorer för omvandling av storheter uttryckta i ett antal vanliga enheter. Officiella omräkningsfaktorer återfinns i ISO standard 80000.

Längd

1 Å (ångström) = 0,1 × 10-9 m
1 in (tum) = 25,4 × 10-3 m
1 ft (fot) = 0,3048 m
1 yd (yard) = 0,9144 m
1 mi (engelsk mil) = 1,609 344 × 103 m
1 nmi (nautisk mil) = 1,852 × 103 m
1 ly (ljusår) = 9,46 × 1015 m

Kraftmoment

1 lbf × in = 0,112 985 Nm
1 lbf × ft = 1,355 82 Nm
1 kpm = 9,806 65 Nm

Yta

1 a (ar) = 100 m2
1 ha (hektar) = 10 × 103 m2
1 tunnland = 4936 m2
1 acre = 4,046 86 × 103 m2

Tryck, mekanisk spänning

(1 Pa = 1 N/m2)

1 mm H2O (mm vattenpelare) = 9,81 Pa
1 torr (= 1mm Hg vid 0 °C) = 133,322 Pa
1 in Hg vid 0 °C = 3,39 × 103 Pa
1 lbf/in2 (psi) = 6,894 757 × 103 Pa
1 kp/cm2 (at) = 98,0665 × 103 Pa
1 atm (normalatmosfär) = 101,325 × 103 Pa
1 bar = 100 × 103 Pa

Volym

1 UK fl oz (fluid ounce) = 28,4131 × 10-6 m3
1 UK pt (UK pint) = 0,568 26125 × 10-3 m3
1 US gal (gallon) = 3,785 41 × 10-3 m3
1 UK gal (gallon) = 4,546 09 × 10-3 m3
1 bbl (US barrel petroleum) = 0,158 987 295 m3

Dynamisk viskositet

1 cP (centipois) = 10-3 Ns/m2
1 P (pois) = 0,1 Ns/m2 = 0,1 Pa × s

Hastighet

1 km/h = 0,277 778 m/s
1 kn (knop) = 0,514 444 m/s = 1,852 km/h
1 mi/h (mile/timme)= 0,447 04 m/s = 1,609 344 km/h

Kinematisk viskositet

1 cSt (centistoke) = 10-6 m2/s
1 St (stoke) = 0,1 × 10-3 m2/s

Acceleration

gn (normalaccelerationen vid fritt fall) = 9,806 65 m/s2

Energi

(1 J = 1 Nm = 1 Ws)

1 kcal = 4,186 8 × 103 J
1 kWh = 3,6 × 106 J

Massa

1 ct (metrisk karat) = 0,2 × 10-3 kg
1 oz (ounce) = 28,349 52 × 10-3 kg
1 oz tr (troy ounce) = 31,103 48 g
1 lb (pound) = 0,453 592 37 kg
1 t (metriskt ton) = 103 kg
1 sh tn (short ton, US) = 0,907 184 7 × 103 kg
1 ton (long ton, UK) = 1,016 047 × 103 kg

Effekt

(1 W = 1 Nm/s = 1 J/s)

1 hk (metrisk hästkraft) = 735,499  W
1 hp (UK horse power) = 745,700 W

Kraft

1 dyn = 0,01 × 10-3 N
1 kp (kilopond) = 9,806 65 N
1 lbf (pound-force) = 4,448 22 N

Temperatur

1 °C (grad Celsius) = 1 K
1 °F (grad Fahrenheit) = 5/9 K = 0,555 556 

Temperatur [°C] = (Temperatur [°F] - 32) × 5/9
Temperatur [°C] = Temperatur [K] - 273,15

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.