Tidig radarsystemutvärdering för effektiv utveckling “HiFi Radar Target”

HiFi Radar target VolvoProjektet “HiFi RadarTarget” syftar till att förbättra utvärdering av aktiva säkerhetssystem som använder sig av en eller flera radarsensorer. För att säkerställa tillförlitligheten hos radarn behövs omfattande tester med mjuka surrogatmål (till exempel ballongbil). Radarns svar på ett surrogatmål kan dock skilja sig från verkliga mål. Det kan i sin tur resultera i oväntade reaktioner hos ADAS och AD i verkliga trafiksituationer.
Radarn - en viktig sensor

Den framåtriktade radarn (som arbetar på 77 GHz) är, tack vare av sin förmåga att upptäcka och följa objekt, en viktig sensor i system för både ”Advanced Driver Assistance System” (ADAS) och system för autonom körning (AD). Jämfört med andra sensorer upptäcker radarn objekt på långa avstånd (upp till 200 meter) vilket ger möjlighet att förutse och agera på objekt i god tid.

Karakterisering och förbättring av radarmål

För att säkerställa tillförlitligheten hos radarn behövs omfattande tester med mjuka surrogatmål (till exempel ballongbil).

På systemnivå kan dessa utföras på testbanor för aktiv säkerhet (till exempel på testbanan AstaZero) och där använder man, av säkerhetsskäl, mjuka surrogatmål i utvecklingsprovingen av ADAS- och AD-funktioner.

Dock skiljer sig form och material hos surrogatmål från riktiga fordon vilket resulterar i att surrogatmålen har en annan radarmålarea (RCS) jämfört med riktiga fordon (eller andra föremål) i trafiken. Dessutom kan deformationer av målen efter påkörningar ändra RCS på ett oförutsägbart sätt. Detta resulterar i sin tur i osäkerhet i radardetektering, och följaktligen en oönskad variation vid aktivering av ADAS- och AD-funktionerna.

Virtuell testning

Stark konkurrens och korta ledtider inom bilindustrin driver behovet av ökad virtuell testning. Förmåga att utvärdera ADAS- eller AD-funktioner tidigt i utvecklingsprocessen kommer att spara mycket tid och kostnader.

Man vill utvärdera systemet innan hårdvara finns tillgänglig och integrerad i fordon. Idag saknas verktyg och metoder för fullskalig virtuell testning på systemnivå av radarbaserade ADAS- och AD-system, det vill säga verktyg som inkluderar radar, fordon, radarmål och radiokanal.

Mål

Genom att jobba med karakterisering och förbättring av radarmål samt virtuell testning, bidrar projektet till förbättrade testmetoder för radarsystem, både på testbana och virtuellt. Vi ska:

  • utveckla RCS-mätmetoder inklusive hårdvara;
  • ta fram en metod för att konstruera naturtrogna (high fidelity - HiFi) mjuka surrogatmål som avsevärt förbättrar dagens;
  • bidra till internationell standardisering vad gäller metoder och kravsättning för RCS-mätning av verkliga och mjuka mål;
  • implementera en verktygskedja för simulering av radarsystem. En verktygskedja som möjliggör testning i virtuell miljö och blir ett komplement till tester på provbana.
Finansiering och partnerskap

HiFi Radar Target är ett tvåårigt forskningsprojekt som finansieras av VINNOVA/FFI och startar januari 2016.

Partners är Volvo Car Group, Autoliv Development AB, AstaZero AB och RISE (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ), projektägare.

EMC

EMC (Electromagnetic compatibility) arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare. Läs mer...

Relaterad information

Se även

AstaZeroDokumentet öppnas i ett nytt fönsterAutolivDokumentet öppnas i ett nytt fönsterVolvo CarDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Kristian Karlsson

Tel: 010-516 56 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.