Centrum för material- och konstruktionsteknik - en testbädd för konstruktioner

RISE Centrum för material- och konstruktionsteknik vänder sig till företag inom den tillverkande industrin i ett flertal branscher. Vid anläggningen kan företag utvärdera de mekaniska egenskaperna i material, komponenter och system. Vid sidan av de klassiska frågorna (Hur länge håller de? När går de sönder? Hur går de sönder?) kan RISE hjälpa till att visa hur produkterna fungerar under driftsförhållanden. Det sker bland annat genom mätning och visualisering med optiska metoder för att visa hur en produkt påverkas i drift, eller genom akustisk mätning av mekaniska förändringar i konstruktioner under belastning.

- Tidigare låg vår huvudinsats i den senare delen av produktutvecklingsfasen i samband med godkännande av produkter för marknaden. Nu är vi med i hela innovationscykeln, från idé-, forsknings- och utvecklingsfasen till den operativa fasen då produkten används.

En unik kapacitet är att kunna testa mycket stora laster, upptill 20 meganewton, vilket gör det möjligt att genomföra belastningstester på stora konstruktioner, exempelvis brolager, båt- och off shore-konstruktioner.

- Kunderna kommer hit och bygger upp sina konstruktioner, ungefär som ett vuxen-mekano. Sedan för vi in lasterna såväl rumsligt som tidsmässigt och mäter hur konstruktionen fungerar i driftsmiljö.

Vi genomför uppdrag för många olika branscher, bland annat byggindustrin, transportsektorn och inom säkerhetsområdet (personlig skyddsutrustning och skydd i fordon). Ett nytt växande område är förnybar elproduktion inom framför allt det marina området, exempelvis vågenergi och marin vindkraft. Vi genomför även fälttester.

RISE Centrum för material- och konstruktionsteknik i Borås har byggts upp succesivt och fick en tydlig inriktning mot forskning och innovation omkring 2008.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.