Forskning - Pålitliga system

Sektionen för Pålitliga system vid RISE Safety & Transport, Elektronik har en kvalificerad personal på nästan 20 personer som utför kunduppdrag och forskningsprojekt inom området funktionssäkerhet. Mixen av forskare (Ph.D. och Tekn.Lic) och erfarna ingenjörer (M.Sc.) är den största gruppen inom området vid ett svenskt forskningsinstitut och det finns få forskargrupper som har motsvarande storlek inom området i Europa.

Vi är en internationellt välkänd aktör inom området pålitliga system och funktionssäkerhet samt är för närvarande involverade i flera europeiska och svenska forskningsprojekt.

Forskargruppen för pålitliga system vid sektionen för Elektronik Pålitliga system har en omfattande erfarenhet av nationella och europeiska forskningsprojekt. Exempel på nationella projekt är: HEVNEC, Gendi, SimArch, BeSafe, NG TEST, RelCommH, xEVCO, SafePro, AcSäPt, SHADES och HEAVENS. Exempel på FP6, FP7 och Artemis finansierade europeiska projekt är: DECOS, eValue, ActiveTest, MOGENTES, SARTRE, Karyon, PROWESS, pSafeCer, nSafeCer och VeTeSS.

Exempel på europeiska forskningsprojekt som vi deltagit i presenteras kort nedan.

  • Målet med Karyon-projektet är att erbjuda systemlösningar för förutsägbar och säker samordning av smarta fordon som autonomt samarbetar och interagerar i en öppen och naturligt osäker miljö. Vårt huvudsakliga intresse i projektet är att utveckla stöd vid felinjicering, specificera en säkerhetskärna för sensorbaserade samverkande system samt att utveckla en demonstrator baserad på en flotta av Quadrocopters, vilka är synkroniserade och därmed kan flyga på ett säkert sätt.
  • I SafeCer använder vi kompetens från certifiering och funktionella säkerhetsanalyser som vi utfört på våra kunders produkter. Vi bidrar med nya metoder för utveckling och hantering av säkerhet, kontrakt och certifikat för säkerhetstekniska system baserade på t. ex. SEooC-komponenter såsom AUTOSAR Basic SW. (SEooC står för Safety-Elements out of Context) .
  • VeTeSS har fokus på hur man kan göra säkra situationer för delsystem och komponenter inom fordonsindustrin, vilket krävs enligt ISO26262 standarden. Vi arbetar med frågor om hur man kombinerar och jämför resultat av felinjiceringar på olika nivåer i integrationprojekt (enhetstest, integrationstest och systemtest) samt på olika abstraktionsnivåer (modeller, SW och SW/HW) med en "Brake-by wire"-applikation.
  • Syftet med PROWESS-projektet är att förse den europeiska mjukvaruindustrin med effektiva testverktyg och tekniker för webbtjänster och applikationer för internet. Vårt bidrag omfattar testning av icke-funktionella krav med hjälp av modeller och felinjiceringar i kombination med egenskapsbaserad testning. 

Ytterligare information om pågående och avslutade nationella och europeiska forskningsprojekt kan hittas i kolumnen till vänster på den här sidan.

SHADES - System Safety through the Combination of HMI and Dependable Systems

Fordon av idag erbjuder ett ökande antal informationssystem och förarstödssystem. Läs mer...

AstaZero - Världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet

AstaZero är en hög- teknologisk testanläggning för utveckling av aktiv trafiksäkerhet. Unika miljöer gör det möjligt att testa alla tänkbara scenarier inom forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.