ActiveTest - Spridning av metoder för prestandatester av IKT-baserade säkerhetssystem i vägfordon

De största förbättringarna av trafiksäkerheten beror på nya funktioner i syfte att förhindra att olyckor inträffar. Projektet ActiveTest inom EUs sjunde ramprogram har som syfte att sprida kunskap om prestandatester av aktiva säkerhetsfunktioner i vägfordon.

ActiveTest syftar till att visa att prov av IKT-baserade säkerhetssystem är möjligt, och hur olika utvärderingsmetoder kan användas. Ett nätverk och en dialog mellan experter inom området ska uppmuntras. Målet uppnås genom tre workshops, en webbplats, regelbundna nyhetsbrev, presentationer för forskarsamhället, dialog med (europeiska) standardiseringsorgan och en färdplan för behovet av framtida forskning.

 

Webbplatsen www.activetest.eu ger en sammanfattning av utvärdering av aktiv säkerhet. Du kan anmäla dig för nyhetsbrevet som skickas till alla experter som begär det. Projektet ingår i IKT-programmet (projektnr. ICT-2010-269904).

Relaterad information

Se även

ActiveTestDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jan Jacobson

Tel: 010-516 56 97

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.