AMASS

AMASS (Arkitektur-driven, Multi-aspekt och Sömlös Assurance och Certifiering av Cyberfysiska system) har målet att skapa en öppen verktygsplattform som efter projektet underhålls av en självständig användargrupp. Plattformen stödjer assurance (ung. försäkran om lämplighet) och certifiering av cyberfysiska system (tekniska system som samverkar med den fysiska världen) inom viktiga sektorer som bilindustri, tåg, flyg, rymd, och energi. 

Slutmålet för AMASS är att sänka certifieringskostnaderna genom att etablera en ny helhetssyn för kvalitetssäkring som bygger på återanvändbarhet, är arkitekturdriven och hanterar flera aspekter samtidigt (tex funktionssäkerhet och datasäkerhet). Även sömlös interoperabilitet mellan certifiering och utvecklingsarbetet, samt tredjepartsverksamhet omfattas.

 

29 universitet, institut och företag i 8 länder genomför projektet AMASS under tre år med en iterativ process där en prototyp tas fram och utvärderas i tre steg för att säkerställa att de förväntade resultaten uppnås. De fyra tekniska arbetspaketen aktitekturdriven assurance, multi-aspekt assurance, sömlös interoperabilitet, och återanvändning kompletteras med industrirelevanta fallstudier som testar och utvärderar metodiken.

 

RISE deltar i arbetet att ta fram metodik för multi-aspekt assurance, samt tar fram en fallstudie för utvärdering av denna metodik.

 

Detta projektet finansieras av H2020 – ECSEL och svensk finansiering via Vinnova.

 

För projektdeltagare se:

http://www.amass-ecsel.eu/partners

 

För ytterligare information om projektet se:

http://www.amass-ecsel.eu

 

Relaterad information

Se även

AMASSDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Fredrik Warg

Tel: 010-516 54 12

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.