BeSafe – Benchmarking of Functional Safety

Syftet med projektet BeSafe är att ta fram metoder och verktyg för att jämföra olika designlösningar (på modell-, programvaru- eller hårdvarunivå) mot varandra med hjälp av benchmarks (standardiserade mätningar) för att erhålla mått på testobjektets funktionssäkerhet, samt att definiera benchmarks för funktionssäkerhet och hur man använder föreslagna benchmarks, metoder och verktyg. Ett standardiserat sätt att mäta funktionssäkerhet kommer att förbättra industrins förmåga att tillhandahålla säkra fordon.

För ytterligare information se den engelska sidan.

 

 

Partners (i alfabetisk ordning)
Chalmers tekniska högskola
QRTECH
Scania
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Volvo Personvagnar
Volvo Technology (koordinator)

Relaterad information

Forskning

Forskning - Pålitliga system

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.