Compsoft

Det har i flera olika studier visats att en stor del av feltillstånd hos programerbara, elektroniska enheter och system kan relateras till den säkerhetsrelaterade kravspecifikationen och de tidiga utvecklingsfaserna. Metoderna och standarderna för riskhantering är många och ofta ganska svårtolkade. Resultatet blir missade riskkällor och en riskbedömning som leder till olika hårda krav beroende på metod och bedömare.

Riskerna med detta kan som motsats till missade eller bristfälligt hanterade riskkällor, bli alltför kostsamma och omständliga åtgärder. Bättre och tydligare vägledning skulle vara önskvärt för att hitta rätt nivå på riskhanteringen. Att skapa en gemensam samsyn av riskhantering och riskbedömning skulle också ge en säkrare produktmarknad där en viss garanterad säkerhetsnivå var mer entydig.


Compsoft-projektet är ett internationellt samarbete mellan flera oberoende institut, som syftar till att ge klarhet i skillnader som finns mellan olika branscher och vilka delar i standarder och metoder som är svårtolkade och skulle behöva förtydligas. Förutom en projektrapport och kurser/seminarier som resultat av projektet, pågår även ett arbete med en sammanslagning av två stora standarder för maskiner och enheter med elektronisk utrustning och styrsystem, IEC 62061 och EN ISO 13849-1. De två standarderna tar upp varsin metod av de två välanvända SIL (safety integrity level) respektive PL (performance level), för bedömning av säkerhetsnivå på säkerhetsfunktioner. Resultaten från Compsoft-projektet kan förhoppningsvid ge bra input till arbetet med sammanslagningen.

Projektet omfattar bland annat intervjuer och undersökningar hos tillverkare av berörd utrustning, men även Round Robin-uppgifter där olika experter och institut kalibrerar sig mot varandra för att garantera likvärdiga bedömningar.

 

Projektdeltagare (i alfabetisk ordning):
NTNU (Norge)
Sintef (Norge)
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sverige)
VTT (Finland)

Relaterad information

Se även

VTTDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Charlotte de Bésche

Tel: 010-516 51 36

Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.