ESPLANADE - Hur introducerar vi säkra automatiserade fordon på våra vägar?

Självkörande bilar har en stor potential att få ner mängden allvarliga trafikolyckor. Detta eftersom mänskliga misstag är den helt dominerande olycksorsaken idag. För att lyckas krävs det att vi kan försäkra att självkörande fordon alltid är säkra, trots att vi vet att de kommer att råka ut för situationer vi inte räknat med i förväg. Innan vår trafikmiljö är redo för självkörande fordon i alla sammanhang, gäller det att vi stegvis kan introducera dem i trafiken och skapa förtroende bland alla aktörer i samhället.

Att staka ut denna väg är fokus för forskningsprojektet ESPLANDE (Efficient and Safe Product Lines of Architectures eNabling Autonomous DrivE) som startade i januari 2017. ESPLANADE löper under tre år och drivs med deltagande från ett brett svenskt konsortium. RISE är koordinator för projektet, och övriga parter är Volvo Cars, Volvo AB, Autoliv, Delphi, Systemite, Qamcom, Semcon, Comentor och KTH.

 


Projektlogo: Efficient and Safe Product Lines of Architectures eNabling Autonomous DrivE

Taktisk säkerhet gör trafiken mycket säkrare

Vi kan se självkörande funktioner som nästa steg i en utveckling mot att ingripa allt tidigare i en olyckskedja. Vi började för några decennier sedan med automatiserade funktioner för passiv säkerhet. Ett typiskt exempel är en krockkudde som är till för att lindra effekten av en olycka.

Under 2000-talet har vi haft en stark utveckling på funktioner för aktiv säkerhet. Här handlar det om att hjälpa en förare som hamnar i en kritisk situation. Ett typiskt exempel är en nödbromsfunktion som hjälper till att förhindra att en olycka sker när föraren inte upptäcker ett hinder i tid.

Med självkörande bilar får vi tillgång till nästa steg: taktisk säkerhet. Detta innebär att bilen med sin automatik förhindrar att kritiska situationer ens uppstår.

Stegvis mer ambitiösa uppgifter till fordonen

En förutsättning för att taktisk säkerhet ska fungera är att inte någon manuell förare kan sabotera den säkra planeringen som bilen gör för sin körning.

Det får bara finnas en i taget som bestämmer planeringen för hur bilen ska köra. Den manuella föraren och autopiloten kan var för sig ha en god idé hur man ska agera i en viss situation. Det kan vara omöjligt att inse hur den andra tänker, och tillåter vi att föraren går in och tar över när som helst, är risken överhängande att just detta skapar kritiska situationer i stället för tvärtom. Dessutom är det i allmänhet orimligt att en manuell förare under en längre tid ska kunna (eller vilja!) övervaka en självkörande bil. Därför är vi i ESPLANDE överens om att vägen framåt inte går via stegvis högre automationsgrad, utan att vi måste gå direkt till bilar som tar fullt ansvar för sin framfart.

Sättet att bygga kunskap och skapa förtroende för självkörande bilar går via att göra den självkörande uppgiften mer och mer komplex. I förstone ser vi enklare uppgifter av typen motorvägskörning och parkering utan någon förare i bilen (valet parking).

När vi skaffat oss tillräckliga säkerhetsbevis för att ansvarsfullt kunna introducera dessa på marknaden, kan vi skapa acceptans i samhället och samla erfarenheter till nästa steg.

ESPLANDE-projektet syftar till att ge en metodologi som kan tillämpas på allt mer komplexa uppgifter, för att kunna garantera en säker introduktion av fler och fler självkörande uppgifter för vägfordon.

Fortsättning på ett uppmärksammat pionjärprojekt

ESPLANADE är fortsättning på projektet FUSE som uppmärksammats stort nationellt och internationellt. Här kan du läsa mer om FUSE-projektet. Där du också kan ladda ner en broschyr där alla resultat sammanfattas.

 

Foton källa: Volvo Cars

FUSE - Hur bevisar man att ett självkörande fordon blir säkert?

Självkörande bilar kan få ner mängden allvarliga trafikolyckor. Mänskliga misstag är den dominerande olycksorsaken. Vi behöver kunna försäkra att självkörande fordon alltid är säkra, fast vi vet att de råkar ut för situationer vi inte räknat med i förväg.Läs mer...

Relaterad information

Se även

FUSE-projektets hemsidaDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Fredrik Warg

Tel: 010-516 54 12

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.