HEAVENS

Funktionssäkerhet betraktas traditionellt som en av de viktigaste egenskaperna inom fordonsindustrin. Dessvärre har datasäkerhet knappast tagits upp i mjukvaruintensiva fordonssystem. Men funktionssäkerhet och datasäkerhet är sammankopplade, och datasäkerhetshot mot fordon skulle kunna påverka funktionssäkerheten och därmed äventyra personsäkerheten hos passagerare och omgivning.

Dessutom kan en adekvat hantering av datasäkerhetsfrågor inom bilindustrin potentiellt leda till ökade konkurrensfördelar, intäkter och tillgänglighet. Därför måste datasäkerhetsaspekter behandlas på ett systematiskt sätt för att uppnå en övergripande förbättring av kvalitet, datasäkerhet och funktionssäkerhet.
Olika tillvägagångssätt och metoder för att utvärdera funktionssäkerhet finns redan eller är under utveckling. Till exempel, i EuroNCAP, jämförs funktionssäkerhet för att bedöma förmågan hos bilar för att skydda förare, passagerare och fotgängare i händelse av olyckor. Detta har lett till säkrare bilar och ökad medvetenhet bland allmänheten om fordonssäkerhet.

I projektet Heavens kommer vi att identifiera säkerhetsbrister i mjukvaruintensiva
fordonssystem och definiera metoder tillsammans med verktyg för att utvärdera programvarors datasäkerhet. Ett gemensamt sätt att bedöma datasäkerheten kommer att förbättra industrins förmåga att leverera fordon som är såväl funktionssäkra som skyddade från datasäkerhetshot. Resultaten kan t.ex. användas när man jämför olika system med varandra samt för kravställning mot underleverantörer.

 

Detta projektet finansieras delvis av Vinnova.

 

Projektdeltagare (i alfabetisk ordning):
ARCCORE
Chalmers tekniska högskola
Combitech
Omegapoint
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Volvo Cars
Volvo Technology Corporation (Projektledare)
 

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Peter Folkesson

Tel: 010-516 54 16

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.