NG TEST – Nästa generations testmetoder för aktiv säkerhet

Nuförtiden sker den största delen av verifiering och validering av passiva säkerhetssystem genom datorsimuleringar. Dessa simuleringar valideras genom ett fåtal riktiga krockprov. Målet med NG TEST är att flertalet tester av aktiva säkerhetssystem skall kunna flyttas från testbanor till virtuella miljöer. 

 

Prov på testbanor är viktiga när man utvecklar aktiva säkerhetssystem, men tar mycket tid och resurser i anspråk och är svåra att återskapa exakt. Genom att istället genomföra tester i virtuella miljöer kan man spara tid och snabbt utvärdera olika systemparametrar. 

NG TEST ska utveckla en verktygskedja från datorsimuleringar, via körsimulatorer och VR-testning, till förarlösa tester på provbanor. Det skall vara enkelt att flytta test scenarion mellan de olika verktygen.

Projektet är finansierat av Vinnovas FFI-program.

 

Relaterad information

Forskning

Forskning - Pålitliga system

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.