PROWESS - Property-based testing of Web services

Utmaningen i PROWESS är att minska tidsåtgången för testning och samtidigt öka programvarans kvalitet, i syfte att snabbt lansera nya, eller förbättringar av befintliga, webbtjänster och Internet-applikationer. Projekter syftar till att ta fram effektiva testverktyg och tekniker för detta syfte.

Se även den engelska sidan.

För mer information besök PROWESS websida: http://www.prowessproject.eu/

Relaterad information

Se även

ProwessDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

Benjamin Vedder

Tel: 010-516 59 33

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.