SafeCer - Safety Certification of Software-Intensive Systems with Reusable Components

SafeCer syftar till ökad effektivitet och minskad tid till marknaden genom sammansättningsbara säkerhetscertifieringar av säkerhetsrelevanta inbyggda system. Domäner som avses är fordons-och anläggningsmaskiner, flyg och järnväg. SafeCer kommer att utveckla riktlinjer för certifiering och exempel som kan användas i utbildning inom andra domäner, vilket ökar nyttan av projektresultaten.

Se även den engelska sidan.

För mer information (inklusive projektpartners), se SafeCers websida: http://www.safecer.eu/

Relaterad information

Se även

SafeCerDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

Andreas Söderberg

Tel: 010-516 55 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.