Lysdioder som nästa generations belysningskälla

På uppdrag av energimyndigheten driver RISE ett treårigt projekt som ska utvärdera tekniska lösningar och analysera olika utvecklingsvägar inom lysdioder.
Förbud mot glödlampor

Flera länder har redan infört förbud mot försäljning av glödlampor, och under 2008 har EU beslutat att även Europa ska bli fritt från dessa energitjuvar.

Olika ersättningar söks

Ersättningen täcks upp främst av lågenergilampor, som bygger på samma princip som lysrör, men även lösningar med effektiva halogenlampor tas fram. Ytterligare ett alternativ är belysning från vita lysdioder, vilka blir bättre och bättre i spåren av halvledar-utvecklingen.

Projektet behandlar bl.a.
  • Spektral fördelning, färgtemperatur, färgåtergivningsindex, applicerad mätteknik
  • Stabilitet, kort och långtidsprov med löpande kontroll av egenskaper som spektralt innehåll och ljusfördelning: Möjligheter till accelererade långtidsprov med variation av driftströmmar, värmeprov och/eller elektriska störningar 
  • Livscykelanalys där ingående komponenter utvärderas med avseende på hållbarhet, återanvändning, ekonomisk livslängd, naturpåverkan.
  • Nätpåverkan/känslighet där fasvridning, övertoner, komponentstabilitet utvärderas Hälsoaspekter, bästa spektrala sammansättningar för välbefinnande, påverkan/strålskador på ögon, hud samt hjärna.  
Samarbetspartners

Projektet drivs i samarbete med angränsande projekt från samma finansiär som utförs på Högskolan i Jönköping och på Luleå Tekniska Högskola. Ett antal belysningsföretag inbjuds att delta med kompetens, mätobjekt och synpunkter under projektets gång.

Glödlampor, halogenlampor och lysrör

RISE har lång erfarenhet av mätningar på klassiska ljuskällor såsom glödlampor, halogenlampor och lysrör.Läs mer...

Belysningsmiljö

RISE hjälper dig att göra en komplett undersökning av ljusmiljön. En förbättring av t ex belysningsnivån ger många fördelar.Läs mer...

Fotometri och radiometri

Vi utför kalibrerar, mätningar och utvärderingar inom det optiska våglängdsområdet.Läs mer...

Trafikbelysning

RISE provar och utvärderar belysning inom trafikområdet. Läs mer...

Kalibrering av fotometri-utrustning

RISE erbjuder spårbar kalibrering av absorbansnormaler och våglängdsnormaler.Läs mer...

Innemiljö och fuktsäkerhet

RISE erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen från stöd till byggherrar, under projektering, under byggskede och förvaltning.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.