Industriellt brandskydd

Industribränder har stora konsekvenser för näringslivet på grund av produktionsavbrott. Industribränder är även intressanta och viktiga för räddningstjänsten eftersom räddningsinsatserna är eller kan vara komplicerade. Intressenter inom näringslivet är alla typer av industrier. Övriga intressenter är det myndigheter och räddningstjänster.

 

Brandsäker lagring av biobränslen och avfall

Den ökade hanteringen av biobränslen och avfall innebär nya risker.Läs mer...

Foamspex

EU-projekt om skum och skumutrustning.Läs mer...

Släcksystem och släckteknik

Hur skyddar man sig mot en brand?Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.