Livscykelanalys, LCA

Människor blir mer och mer medvetna om att de varor och produkter de konsumerar varje dag har en påverkan på miljön. Därför är det viktigt för företag och producenter att kunna svara på frågor om vilken påverkan deras produkter har samt hur de jobbar med för att minska produkternas miljöpåverkan.

På systemanalys arbetar vi med livscykelanalyser (eller Life Cycle Assesment, LCA) som är ett sätt att ta reda på vilken påverkan en produkt eller tjänst har på miljön.
LCA är ett sätt att följa produkten från ”vaggan till graven” för att räkna fram en helhetsbild över produktens sammanlagda miljöpåverkan. Man undersöker vilken miljöpåverkan framtagningen av råvarorna till produkten, tillverkningen, användningen och slutligen avfallshanteringen har. Dessutom analyseras den miljöpåverkan som orsakas under mellanstegen, såsom transporter och lagring. Genom att analysera hela produktkedjan kan företag eller myndigheter även få kunskap vad i produktens hela cykel som utgör mest miljöpåverkan och kan på så sätt rikta sina insatser.

All mänsklig aktivitet påverkar

Livscykelanalyser kan göras på alla mänskliga aktiviteter, allt ifrån produkter som mat, förpackningar och elektronik till tjänster som ett läkarbesök eller en taxiresa. Inom RISE finns en enorm mängd teknisk information som relaterar till produkter, tjänster och innovationer. Inom flera områden arbetar man med att omsätta denna information till analyser av produkters eller processers miljöpåverkan.

Aktörernas roll i livscykeln

Idag fokuserar LCA-metodiken främst på produkten, produktionen eller tjänsten som analyseras. På Systemanalys tittar vi även närmre på så kallad Aktörsbaserad LCA. I en aktörsbaserad LCA koncentrerar man sig på aktörerna i kedjan och deras miljöpåverkan samt på vilken förbättringspotential och vilka hinder som finns. Varje aktör i kedjan får då ett mer specifikt resultat än vad dagens LCAer kan ge och på detta sätt blir det lättare att genomföra förändringar.

Hållbart samhälle

Sektionen Hållbart samhälle arbetar med stadsutveckling, resurseffektivisering inom material och energi samt vattenförsörjning och avloppshantering. Tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar utveckling av samhället, såväl lokalt som globalt. Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Emma Rex

Tel: 010-516 59 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.