Projektets referensgrupp

Till KCBU finns en referensgrupp knuten. Gruppen består av representanter från aktuella myndigheter, storstadsbrandkårerna, tunnelägare och näringslivet. Referensgruppen träffas en till två gånger om året i samband med de öppna föreläsningar som hålls gemensamt av kompetenscentrets medlemmar.

Deltagare i KCBU:s referensgrupp

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anders Lundberg - Olycksförebyggande

ers. Per Karlsson - Olycksförebyggande

 

Trafikverket

Ulf Lundström - Väg

Johan Häggström - Jvg

ers. Peter Lindeberg

 

Transportstyrelsen

Per Vedin

 

Fortifikationsverket

Kjell Ekström

 

Boverket

Anders Johansson

 

Räddningstjänsten Stor-Göteborg

Andreas Johansson

 

Rtj Syd

Swen Krook

 

Stockholms Brandförsvar

Anders Palm

ers. Robin Haglund

 

Nationella brandsäkerhetsgruppen

Marie Skogsberg

ers. Johan Sydqvist

 

Gramko Brandskyddskommittén

Samuel Bäckman

ers. Ronnie Hansson

 

SL/Trafikförvaltningen

Rolf Åkerstedt

 

Øresundsbrokonsortiet

Ulla Eilersen

 

De handikappades riksförbund (DHR)

Vakant

 

TeliaSonera

Kent Lundin

 

Brandskyddslaget

Bo Wahlström

 

BBm

Kjell Hasselrot

 

WSP

Johan Lundin

 

Bombardier

Tomas L Persson

 

Briab

Johan Norén

 

Brandforsk

Vakant

E-mail

Relaterad information

Kontaktpersoner

Mia Kumm (BR)

Tel: 010-516 54 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.