Seminarier och dokumentation

Kompetenscentret kommer regelbundet att hålla öppna föreläsningar, workshops och seminarier 1-2 gånger per år. KCBU:s olika medlemsorganisationer står som värd för de olika arrangemangen. Här nedan presenteras dokumentation från seminarierna.

 

 

 Datum   Värdorganisation    Dokumentation
2018-02-16

Inbjudan och program

Anmäl Dig här

 

Förslag till dagordning för referensgruppsmöte

 

2017-02-02

Inbjudan öppen föreläsning

 

Presentationer:

Kompetensplattformarna CBRU & CFORT

Utrymning på upphöjda gångbanor, Carlsson

Utrymning på upphöjda gångbanor, Åhnberg

Branden i Skatestraumtunneln i Norge

iRIS – intelligent Risk Identification System

Säkerhetspositionering ur ett räddningstjänstperspektiv med fokus på räddningsinsatser i gruvor

Försök med brandbekämpningssystem i Runehamarstunneln sommaren 2016

Metod för brandsäkerhetsvärdering av brandskydd i skyddade anläggningar under mark 

Information om GRAMKO och den nya handboken om brandskydd i gruvor och berganläggningar under byggnation

Bränder i fordon med nya energibärare – information om pågående projekt.

Utrymning och tekniska installationer i vägtunnlar med dubbelriktad trafik

 

2015-11-12

Inbjudan öppen föreläsning

Presentation, Men är det inte fordonen som brinner? Jonas Brandt, SP

Presentation, Erfarenheter från tre norska tunnelbränder, Haukur Ingason, SP

 

2014-03-27      

Inbjudan öppen föreläsning

 

2012-02-15

Inbjudan

Lista över mötesdeltagare

2009-03-12 Mälardalens högskola Inbjudan
2008-08-26 Lunds tekniska högskola

Inbjudan

Lista över mötesdeltagare

Presentation, Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader, G. Holmstedt

Presentation, Insatsövning i Sala Silvergruva 2008, Mia Kumm

Presentation, Olyckshantering i undermarksanläggningar under byggnation - utrymning, Håkan Frantzich

Presentation, KCBU - problemställning avseende farliga ämnen, Swen Krook

Presentation, WSP:s sammanfattning från PIARC-mötet i Prag 080904

Presentation, SPs rapport om rökförsök i Klaratunneln i Stockholm
2007-05-15 Försvarshögskolan

Inbjudan

Lista med mötesdeltagare

Presentation, Mia Kumm, Om vindelspåverkan på brandförloppet i tunnel

2006-09-21   FOI i Kista   

Inbjudan

Lista med mötesdeltagare

Presentation om KCBU

Presentation om MDH

Presentation om METRO

Presentation om Viamalatunneln

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Mia Kumm (BR)

Tel: 010-516 54 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.