Fasadprovning

Provet utförs på fasadbeklädnader och ytterväggar enligt provningsmetod SP FIRE 105 där en rumsbrand simuleras. Dimensioner (bredd x höjd) 4 x 6 m

Bränsle: Heptan 

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.