Komparationsrum för längd och vikt

Komparationslaboratoriet för längd och vikt är uppdelat i fyra olika rum. Det består av två förrum samt två mätrum för vardera längd och vikt.

Fuktreglerad luft sker genom springor i golvplattorna i respektive rum. Varje rum har en egen temperaturstyrning. Temperatur och fukt är styrd till att vara 20  ۫۫C ± 0,1  ۫۫C resp. 50 % ± 5 % RH.

 

Vägning av vikter kan utföras i mätrummet för vikt enligt OIML  R111 klass E1-F1 för vikter 1 mg – 50 kg.

Alla fundament för vägningsinstrument vilar på ett stort betongfundament i källarplanet via gummidämpare.

Kalibrering - Längd och Geometri

Vi kalibrerar ett stort antal olika typer av fasta normaler för längd, såsom passbitar, tolkar, måttband, skalor, vinkelmätdon mm. Våra tjänster innefattar dock nästan allt man kan tänka sig inom längdmätningsområdet. Läs mer...

Kalibrering av vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera era vikter och att kontrollera toleransklass. Läs mer...

Massa

Riksmätplatsen för massa förvaltar den svenska normalen för rikskilot. Vi erbjuder tjänster för att förbättra mätmetoder samt metoder för säkrare vägningsresultat till svensk handel och industri. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.