EMC-laboratorium

RISE har sju mätplatser för EMC-provning och inviger snart en åttonde. Den största är idag mäthallen Faraday. Sedan har vi Tesla, Edison, Weber, Hertz, Maxwell och Fourier, alla med sina speciella inriktningar. I januari 2018 öppnades Awitar som liksom Faraday är designad för fordonsprovning men har ännu större flexibilitet för olika typer av provobjekt.
Awitar – toppmodern kammare för fordonsprovning med mera

Awitar är designad för provning av fordon och stora maskiner. Den blir större än Faraday och kan användas för provning av alla typer av testobjekt med vikter upp till 70 ton. Konstruktionen av golv och absorbenter gör att kammaren dessutom uppfyller alla krav för att kunna användas som en tio meters mätsträcka för provning av till exempel telekom-utrustning.

Faraday - specialkammare för fordonsprovning

Vår andra stora hall Faraday designades liksom Awitar speciellt för fordonsprovning i samverkan med svensk fordonsindustri. Förutom provning av bilar har vi decenniers erfarenhet av provning av skogsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner och militärfordon.

Faraday kan härbärgera fordon och andra testobjekt med en vikt upp till 60 ton. Fältstyrkor över 100 V/m kan fås upp till 18 GHz vilket är krav i vissa fordons- och militära standarder. Radarpulser kan generas med flera kV/m i L-, S-, C- och X-band. Vridbordet är utrustat med en fyrhjuls chassi-dynamometer med ett sofistikerat styrsystem, och ytterligare två rullar finns utanför vridbordet. Vid provningen kan system som GSM, GPS, DAB med flera emuleras.

Tesla – en mångsidig mätkammare

Tesla är ett halvekofritt rum byggt för små och medelstora provobjekt. Användningsområdet är bland annat immunitetsprovning av IT- och industriprodukter upp till 18 GHz, men föremål i storlek upp till personbilar kan provas.

Emissionsmätning görs på 3 eller 5 m mätavstånd enligt de viktigaste metoderna. Tesla är godkänt av FCC och för typgodkännande av fordonskomponenter.

Absorbentmaterialet är kombiabsorbenter som garanterar goda provningsförhållanden över ett brett frekvensområde. Hallen är uppmätt av oberoende part som visat på prestanda utöver kraven enligt standarderna. Utanför hallen finns mätplatser för ledningsbundna prov och ESD.

Edison har stora mätmöjligheter

Edison dubblerar de flesta mätmöjligheterna i Tesla. Mätavståndet är 3 m och labbet hanterar provobjekt upp till apparatskåps storlek. Edison är liksom Tesla helautomatiserat för att ge korta mät- och ställtider.

Fordonskomponenter i Weber

Weber är det senaste tillskottet bland mätkamrarna. Denna anläggning är utformad för att i första hand användas för provning av fordonskomponenter enligt CISPR25 och ISO 11452-x serien, men kan också användas för provning av industriprodukter.

Mätkammaren är bland annat försedd med utrustning för provning av hybridkomponenter och system i form av DC-aggregat för matning och DC-inkopplingsfilter för höga spänningar.

Hertz är konstruerat för höga frekvenser

Hertz är ett helt ekofritt rum som är byggt för emissionsmätning enligt moderna standarder och för normal immunitetsprovning. Det är dessutom konstruerat för ERP-mätningar på radiosändare. Alla ytor är försedda med högprestanda-absorbenter som möjliggör antennmätningar och probkalibreringar från 30 MHz till långt upp i mikrovågsområdet. Till rummet hör också utrymmen för ledningsbundna prov och ESD.

Maxwell för utomhusmätningar 

Mätplatsen Maxwell är lämplig

för antennkalibrering

Frifältmätplatsen Maxwell är en traditionell 10 m utemätsträcka med jordplan. Maxwell är en referensmätplats som genom sin goda prestanda gör den lämplig för antennkalibrering.

Forskning i Fourier

Fourier är inget skärmat rum men ett labb som huvudsakligen används för forskning men även till en del provning. Där finns bland annat möjlighet till mätningar i modväxlad kammare för frekvenser ner till ca 400 MHz.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.