Trådkorgstester

En vanligt förekommande metod som används för att bestämma ett materials självuppvärmnings-egenskaper i liten skala är trådkorgstester. De förekommer i flera olika varianter och den metod RISE främst använder kallas ”Crossing Point”. Bland annat kan parametrar som kinetisk aktiveringsenergi och reaktionsenergin bestämmas med denna metod.

Vid provning placeras materialet i en trådkorg av stål som sedan placeras inuti en ugn med en bestämd temperatur. Crossing Point Temperaturen (CPT) uppnås när temperaturen i centrum av materialet överstiger temperaturen i ugnen och övriga delar av materialet. Genom att variera ugnstemperaturen, alternativt storleken på trådkorgen, kan kinetiska parametrar beräknas utifrån CPT.

Trådkorgstester används mestadels i forskningssyfte men det finns även standardiserade varianter som används exempelvis vid klassificering av självuppvärmande substanser enligt ”United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Manual of Tests and Criteria”.

Baserat på trådkorgstester (och kompletterande mätmetoder) kan vi erbjuda tjänster som:
• Undersökning av risken för självuppvärmning eller självantändning
• Riskanalyser vid lagring av biobränslen och annat organiskt material
• Beräkning av kinetiska parametrar, t.ex. aktiveringsenergi
• Ge förslag på hur säker lagring bör utföras
• Ge förslag på förebyggande åtgärder och brandbekämpningstaktik

 

Foto på trådkorgen placerad inuti ugnen.

Relaterad information

Kompetenscentrum

Fuel Storage Safety

Kontaktpersoner

Ida Larsson

Tel: 010-516 53 67

Per Blomqvist

Tel: 010-516 56 70

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.