Provningsutrustning för godsklassificering

En korrekt godsklassificering är en av de viktigaste faktorerna för att kunna utforma ett effektivt och tillförlitligt sprinklersystem.

Fire Research har både utrustningen och mångårig erfarenhet att utföra dessa försök för våra kunder. Klassificeringsförsöken utförs under industrikalorimetern, där 4 pallar med aktuellt gods placeras i en konfiguration med 2 x 1 x 2 pallar. Uppställningen antänds och branden får utvecklas tills dess att brandeffektutvecklingen visar att ett sprinklersystem skulle ha aktiverat i en verklig installation. Vatten påförs ovanpå uppställningen med hjälp av en särskilt designad vattenapplikator. Normalt genomförs tre försök med olika vattentäthet. Klassifikationen baseras på den totala uppmätta brandeffektmätningen under de tre försöken. Mer information finns i ett datablad (se länken till höger) och hela provningsförfarandet beskrivs i NT Fire 049.

 

Figuren visar principen för en försöksuppställning för ett godsklassificeringsförsök. I försöket simuleras en verklig sprinklerinstallation (till vänster) genom att mäta brandeffekten och baserad på detta aktiveras den simulerade sprinklern (höger). När en "sprinkleraktiviering" uppnås aktiveras ett vattenpåföringssystem som distribuerar vatten på provningsuppställningen. Densiteten justeras före varje försök för en av de fyra densiteterna, 4,5, 8,5, 12,6 eller 15,9 mm/min.

Relaterad information

Forskning

Miljöpåverkan av bränder

Experimentella resurser

Branddynamik - Provningsutrustning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.