Effunc

Vet du verkligen egenskaperna hos dina handbrandsläckare? Om du är engagerad i produktion, kvalitetskontroll eller provning av handbrandsläckare skulle du säkerligen få stora fördelar av denna unika provningsutrustning.

En handbrandsläckare består av ett stort antal komponenter. Deras förmåga att tillsammans släcka en brand beror på hur dessa komponenter arbetar ihop. Ända tills nu har det bara varit möjligt att mäta varje komponent var för sig eller att mäta tömningstiden och den totala avgivna mängden släckmedel.

Utrustningen ”Effunc” ger dig allt detta, plus informationen om det du tidigare saknat – i ett och samma test!

Utrustningen är det idealiska verktyget för kvalitetskontroll produktion av brandsläckare eftersom varje förändring av någon komponent eller släckmedel kommer att avspegla sig i en kurva som visar släckaren tömningsegenskaper.

Utrustningen består av en våganordning och en kontrolldator och är mycket enkel att använda. Efter att släckaren monterats på vågenheten och justering av stoftuppsamlaren har gjorts kontrollerar operatören provningen från datorn.

Utrustningen ”Effunc” mäter släckmedelsavgivningen i mängd avgiven släckmedel per sekund under hela tömningsförloppet och registreras i form av en graf.

Mjukvaran utgörs av Windows operativsystem.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Utrustning inom Fire Research

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.