Utrustning inom Fire Research

Vi har rymliga och ändamålsenliga utrymmen för brandteknisk provning. Vi har i stort sett samtliga brandtekniska metoder som krävs för klassificering och CE-märkning enligt europeiska och nordiska föreskrifter. Vi har även alla metoder som krävs enligt det internationella sjöfartsorganet IMO. Vidare har vi utrustning för att prova enligt nordamerikanska standarder.

Storsatsning på renare brandprovning

Alla brandgaser från provningsverksamheten renas så att utsläppen av stoft och gaser minimeras. Läs mer...

Branddynamik - Provningsutrustning

Sektionen för branddynamik har bland annat en stor brandhall för storskaliga släckförsök. Läs mer...

Brandmotstånd - Provningsutrustning

Provutrustning brandmotståndLäs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.