Mer om Forskningsvillan

Nya tekniska lösningar i forskningsvillanForskningsvillan - ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Här kan du hitta all information om själva Forskningsvillan såsom ritningar, tekniska lösningar, komponentbeskrivningar, pressmeddelanden och dylikt.

En villa där vi kan mäta det mesta

Forskningsvillan fungerar som ett forskningscentrum för framtidens boende i fullskala - där ny, innovativ teknik och metoder testas och utvärderas i en kontrollerad, men ändå verklighetstrogen miljö. I Forskningsvillan finns över 100 mätpunkter som på detaljnivå kan registrera hur olika installationer, komponenter eller beteenden påverkar villan. Vi mäter bl a energiflöden, fukt och temperatur. I villan finns simulerade laster, i dagsläget i form av en familj, som kommer och går, ser på tv, duschar och lagar mat – allt utifrån ett förutbestämt mönster som lätt kan ändras.

Familjen Grankvist

Familjen GrankvistJust nu bor familjen Grankvist - en typisk genomsnittlig svensk Medelsvenssonfamilj bestående av två vuxna och två barn - i forskningsvillan. Om du vill veta mer om simuleringsfamiljen och hur en mätdag kan se ut, se länkar under rubriken Familjen Grankvist i kolumnen till höger.

Nya tekniska lösningar

I NEED4B-projektet har man tagit fram nya tekniska lösningar som prövas och utvärderas i Forskningsvillan och den andra systervillan i Varberg - Familjevillan (där en verklig familj bor).

 • Upphöjd styrsyll
 • Ny lösning för infästning av fönster
 • Indraget bjälklag
 • Isolering av tak

Mer detaljer om det tekniska lösningarna, se länkar under rubriken Om själva huset  i kolumnen till höger.

Hustypen Villa Solgläntan som tagits fram inom ramen för NEED4B-projektet kommer från hustillverkaren A-hus, som ingår i Deromegruppen.

Tekniska fakta

 • Hustyp: 1,5-planshus Villa Solgläntan
 • Antal rum: 6 rum och kök
 • Total boyta: 146 m2
 • Entréplan: 86 m2
 • Byggarea: 99,6 m2
 • Taklutning: 45 grader
 • Har projekterats för att klara miljöcertifieringens högsta klass Miljöbyggnad GULD
 • Uppnår kraven för P-märkt innemiljö

 

 

Miljöbyggnad GULD

 

Uppnår kraven för P-märkt innemiljö

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.